Kris Declercq Profile Page
Kris Declercq

Contact Info

Declerq
Kris
Commissies:
- Schepen van Cultuur, Economie, ruimtelijke plannen en Toerisme Stad Roeselare
- Raadgever begelidscel eerste minister